Registrasie 2021

Klik hier vir die registrasievorm

Interhoër span die kroon op uitstekende atletiekseisoen

2020 is skaars uit die wegspringblokke of die Menlo-atlete ryg die een atletiekprestasie na die ander in. Nie net is Menlopark die Twizza-kampioene nie, maar spog ons nou met nog ʼn veer in die atletiekhoed. Nadat die Menloparkers die A-bond interhoër vir die negentiende maal gewen het, is daar nou geen twyfel meer nie – ons atlete kán! Nie net is Menlopark aangewys as algehele wenners van die byeenkoms nie, maar Menlopark loop ook weg met die trofee in die dogtersafdeling en die seunsatlete behaal die tweede plek. Baie geluk aan elkeen betrokke.

Alhoewel die interhoër ʼn atletiekbyeenkoms is, het elke Parkie bygedra tot die oorwinning. Die ondersteuners wat bankvas op die pawiljoene gesit het, het die atlete gedra. Krete van aanmoediging het nuwe lewe in moeë bene geblaas en die bene het gehou! Die reserwes het die hele seisoen geoefen, gereed om enige tyd in te staan en gereed om in hulle spanmaats se vreugde te deel. Die atlete was die vaandeldraers – die voorlopers op wie se skouers ʼn reusetaak gerus het. Elkeen van hulle het dapper aangetree om te doen wat gevra is. Op die agtergrond was daar afrigters en onderwysers wat ʼn onskatbare bydrae gelewer het tot die suksesverhaal van interhoër – ons salueer julle elkeen. 

Baie dankie aan elke Menloparker wat gehardloop het met die visie om interhoër te wen. Die hoogste (verste en vinnigste) is nagestreef.

 

Menlo-matrieks blink uit!

Menlo-matrieks blink uit met 'n slaagsyfer van 100%, ‘n graadgemiddeld van 72.2% en graadvrystelling van 97.78%! 

Ons 316 matrieks behaal 751 A’s en 690 B’s. 

 

Baie geluk aan elkeen wat met harde werk hulle beste gelewer het en so goed presteer het! 

9 A's: Denae Lubcker en Kiara Pieterse.

8 A's: Natalie Hanekom, Klara Eybers, Lise Prinsloo, Johan Human, Barend Nel, Stegmann Kruger, Waldo Botha, Rolien Bührnann, Jade Penning, Stephanie Foord, Lisa Becker & Joshua Niemand. 

7 A's: Karmen Wiid, Renita du Toit, Megan Oosthuizen, Gideon Munnik, Rikus van Niekerk, Mia du Plessis, Catherine Wilcocks, Hanrie Louw, Ivana Venn, Danielle Mook, Daniélle Niemand, Ilze Bellingan, Helen Wilson, Rouxan le Roux & Wayne Willemse, 

Toppresteerders: Natalie Hanekom en Karmen Wiid met 'n gemiddeld van 93.6%.

 

Menlopark is Virseker Beker-kampioene!

Hartlik geluk aan ons eerste rugbyspan wie vir die eerste keer in die skool se geskiedenis die VirSeker Beker gewen het deur Helpmekaar Kollege in die finaal te wen. Dit is nou absolut rugby!

Die Poort publiseer aspirantskrywers!

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is ʼn multidissiplinêre organisasie wat hom beywer vir die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste. Die organisasie het oor die jare bekendheid verwerf vir onder andere die gereelde toekenning van literêre pryse, asook vir sy publikasies waaronder twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies. 

Die POORT-skryfkompetisie, wat deur die organisasie aangebied word, vind al sedert 1971 plaas. Hierdie kompetisie groei jaarliks en het ten doel om skeppende skryftalent in Afrikaans onder hoërskoolleerders te ontdek. 

Verskeie aspirantskrywers se werk sal vanjaar in Die Poort publikasie opgeneem word en ons is baie trots op die volgende Menloparkers en voormalige Menloparker wie se werk in die publikasie sal verskyn:

Poësie

Danie Schutte (Graad 11): Mozart se Onweersimfonie (volg gerus die skakel na nog een van Danie se meesterstukke: Train.)

Lize Bekker (Graad 12): Verskillend

Karmen Wiid (Graad 12 in 2019): 1 425.3 kilometer; April se trane; Gedagtes uit Wellington oor ʼn tyd lank verby & Tuinmaker

Prosa

Karmen Wiid: Die laaste trein

Baie dankie aan me. Nerine Ahlers en haar kollegas in die Departement: Afrikaans vir hulle waardevolle insette en belegging in Menlo se jong skrywers.

 

Boodskap van die Hoof

Belangrike inligting tydens die nasionale inperking

Belangrike inligting vir ouers en leerders sal beskikbaar wees onder Dokumente/Akademie. Die nuutste inligting is:

Menlo vs Covid: Verandering 24 Julie 2020

Heropening van die skool: Covid-19-protokol

GDO se standaardprosedure vir die hantering van Covid-gevalle

Menlopark: Covid-gevalle

Heropening van die koshuis Junie 2020

Omsendbrief: Covid-19 April 2020

Microsoft Teams by Die Hoërskool Menlopark

Akademiese werkswyse tydens die tweede kwartaal

Belangrike kennisgewing rakende die Korona-virus

Vir meer inligting oor die Koronavirus klik op die volgende skakel:

https://sacoronavirus.co.za/

Heropening van die koshuis

Klik op die volgende skakel vir 'n inligitngsbrief rakendes die heropening van die koshuis:

Heropening van die koshuis Junie 2020

Registrasieproses 2021

Jy is Menlo! 

Klik op die prent

Menlo-koor

 

 Menlo-koor kry Cum Laude by die ATKV Applous. Die Menlo-engele is waarlik die beste gemengde skoolkoor in die land. 

Menlo-Insig (nuusbrief)

Registreer hier vir die nuusbrief (Menlo-Insig) of loer na ‘n vorige nuusbrief onder argief.

Ouers ontvang die nuusbrief outomaties

Kliek hier

Skoolkommunikeerder

Laai hier af vir Blackberry, iPhone, iPad en Android 

 Vind: Die Hoërskool Menlopark

 

Die Hoërskool Menlopark

'n Skool met ʼn visie wat gewone  kinders op  ʼn ongewone manier begeester om buitengewone hoogtes ‘n leefwyse te maak.

Die Hoërskool  Menlopark is een van Suid-Afrika se topskole, bekend vir uitnemendheid op vele terreine. Ons skool is bekend as ’n skool met eietydse tradisies, waarbinne Menlo-manne en Menlo-meisies in volkome gemak lángs mekaar en nie ín mekaar se skaduwee nie, ontwikkel en die hoogste nastreef.  Ons skool se sukses is gewortel in hierdie hegte eenheid - ons verskille maak ons sterker en ons passie gee ons rigting – ʼn rigting waarin ons ons skool se leuse Excelsa Petamus  (ons streef die hoogste na) met trots uitleef en nastreef.

Die Hoerskool MenloparkDinamiese onderwysers en ‘n heerlike skoolgees vind neerslag in ons spontane, informele credo: “Absolut Menlo”. Die Hoërskool Menlopark bied aan elke leerder ’n groot verskeidenheid wyduiteenlopende ontwikkelingsgeleenthede wat elke Parkie komplementeer. Só word elkeen se unieke persoonlikheid en Godgegewe talente, tydens 5 jaar se ononderhandelbare akademiese toewyding, ontwikkel.

Na meer as 50 jaar is en bly een van die skool se besonderse kenmerke  sy warmte,  sy leerders se deurlopende betrokkenheid en die veilige gesinstruktuur waarin elke leerder die geleentheid kry om sy potensiaal maksimaal te ontwikkel en nuwe geleenthede met waagmoed te beproef. Ons uitnemende prestasies op alle terreine - akademie, sport, kultuur en leierskap, het geen verdere bekendstelling nodig nie  -  nóg in Pretoria en onmiddellike omgewing, nóg waar jonk en oud hulle landswyd in gerekende en gerespekteerde geselskap bevind.

Die Hoërskool Menlopark  se hartklop  is geanker in Christelik gefundeerde onderrig binne ’n raamwerk van selfdissipline en ononderhandelbare waardes van integriteit, lojaliteit, respek en ywer.

Ons skool is ons trots en ons leerders dra dié trots in hulle harte saam die toekoms in.

Excelsa Petamus! Ons streef die hoogste na!

Die Hoërskool Menlopark  . . .  ʼn visie gebaseer op waardes

Integriteit    lojaliteit    respek    ywer

Die Hoërskool Menlopark is op stewige boublokke na volwassewording gebou.

 • Die Hoërskool Menlopark is ‘n skool vir gewone kinders met wie daar op ‘n ongewone manier  gewerk word sodat hulle buitengewone hoogtes  kan bereik.
 • Ons is ‘n skool wat ‘n besonder wye verskeidenheid geleenthede bied aan betrokke en entoesiastiese leerders wat kanse wil aangryp en vasgryp om sy/haar maksimumpotensiaal te bereik.
 • Ons ontwikkel  leerders met ‘n positiewe werksetiek wat gemaklik die eise van universiteitsopleiding en ‘n veranderende samelewing kan hanteer en bestuur.
 • Ons kweek analitiese en laterale denke by ons leerders om probleemoplossing as uitkoms te bied.

Die Menlo-manier . . .  ons dink en doen anders.

 • Ons mobiliseer ons leerders tot ‘n gebalanseerde ingesteldheid tot studie, sport, kultuur en leierskap.
 • Ons bied geleentheid tot geestelike groei en ondersteun met pastorale sorg.
 • Ons besonderse dinamika lê in die unieke, gemaklike samesyn van Menlo-manne en Menlo-meisies wat mekaar begeester om groot te droom en sáám hard te werk om elke droom vlerke te gee.
 • Ons is kreatief en innoverend: ons dink en doen graag met unieke styl en met absolute passie en lojaliteit.
 • Ons kweek deurlopend toewyding vir uitnemendheid op elke terrein sonder om entoesiasme en die genot van deelname, prys te gee.
 • Ons is ‘n skool waar betrokkenheid en saamstaan tydens wen én verloor, een van ons goue reëls is.
 • Ons suksesse word met hard werk gekweek en ons leer uit teleurstellings.Ons stel met elke geleentheid ‘n nuwe doelwit en pyl waardegedrewe daarop af!
 • Ons Menlo-dissipline skep ‘n vangnet vir elkeen om veilig en met selfdissipline tot onafhanklikheid te ontwikkel.

 

Algemene InligtingFasiliteite
Menlo-inni-nuusMenlo-momente
Menlo-hartklopEggo-skoolkoerant

 

Leierskap-Nuus