Die Hoërskool Menlopark

Kurrikulum

Graad 8 en 9

5 verrykingsvakke vir gr. 8 en 9 

Slegs EEN word gekies uit:

 • Duits
 • Frans
 • Musiek
 • Gholf
 • Entrepreneuriese Wetenskappe
 • Sportkunde (met ‘n keuse tussen netbal, hokkie, rugby of krieket)

Graad 10 tot 12

‘n Vakkeuse vir gr. 10-12, kan naas Afrikaans Huistaal, English Additional Language (Engels Tweede Taal) of English Home Language (Engels Huistaal), Lewensoriëntering en Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid, uit drie of meer van enige van die volgende vakke saamgestel word:

 • Duits (IEB)
 • Frans (IEB)
 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudie
 • Ekonomie
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Inligtingstegnologie
 • Toerisme
 • Dramatiese Kuns
 • Visuele Kunste
 • Musiek
 • Gasvryheidstudie (weeklikse restaurantaande in die skool se Restaurant. )
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp
 • Fisiese Wetenskap
 • Lewenswetenskappe
 • Alpha-wiskunde (buitemuurs)
 • Ontwerp (buitemuurs)
 • Die hoogste gemiddelde per vak in die distrik en in Gauteng is ‘n gegewe in heelparty vakke en vakgemiddelde bo 75% is ‘n groot Menlo-trots. In 2011 skitter ons as toppresteerders in Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe en Musiek in ons distrik. In 2013 was IGO, Duits en Lewenswetenskappe die beste in die distrik.
 • Akademiese verryking  is in elke vak ‘n ononderhandelbare tradisie.
 • Leerders wat in ‘n mediese rigting wil studeer, word aangemoedig om TUKKIES se kursus in mediese terminologie wat deur ACADEMIA LATINA aangebied word, as buitemuurse vak te neem.
 • Leerders word ook vir TUKKIES se UP with Science ingeskryf.
 • Toekenningsaande, akademiese ererolle en akademiese gala-aande vir uitnemende prestasies, bring geleenthede om akademiese hoogtepunte  vir volgende generasies Parkies, te verewig.

Menlo-Akademie