Die Hoërskool Menlopark

Menlo-Klaskamer

Menlo-onderwysers bring innovering na die klaskamer en stimuleer kreatiwiteit en laterale denke. Dit maak die leerproses uniek en opwindend. Akademiese verryking is  ʼn ononderhandelbare Menlo-tradisie in elke vak.

  • Alle Menlo-klasse is met dataprojektors en internettoegang toegerus wat die jongste ontwikkeling in elke vak in ‘n oogwink op die skerm oproep. Dit lei tot klas- en projekaanbiedinge wat Parkies na die hoogste vlak van akademiese verryking voer.
  • Ons onderwysers is voorlopers en ontwikkel in baie leerareas hulle eie leermateriaal en handleidings. Hierdie uitdagende houding jeens akademie, werk aansteeklik op die Parkies se akademiese ingesteldheid  in - vandaar ook die uitsonderlike akademiese prestasies. Die personeelkorps, ons skool se trots, se reikwydte strek dikwels ook verder as die grense van die klaskamer – talle onderwysers en hul werk geniet landswyd, en ook op tersiêre vlak, erkenning.
  • By Die Hoërskool Menlopark fokus ons in belang van ons leerders, op die indril van basiese vaardighede (lees-, skryf- en syfervaardigheid). Ons skitter akademies modern, maar anker ons suksesse in die waardevolle en bewese  tegnieke van vroeër. Ons berei ons leerders voor om met selfvertroue die pad ná skool op die hoogste akademiese niveau te stap - hetsy by nasionale of internasionale universiteite.
  • Die Hoërskool Menlopark stel graag  die dwarslat vir ons leerders hoog, maar motiveer, mobiliseer  en ondersteun ons die leerders om  jaarliks hierdie uitdaging aan te gryp en sukses  te behaal. Die wedersydse vertroue tussen Menlo-leerders en Menlo-leerkragte is die wortels van ‘n gedugte span