Die Hoërskool Menlopark

Menlo-Wetenskap skitter jaarliks met absolut uitnemende matriekuitslae!

Leerlinge by Die Hoërskool Menlopark is gedrewe, entoesiasties en gemotiveerd om te presteer op akademiese, sport en kultuurgebiede.

Wat `n voorreg om met Menloparkers met bogenoemde eienskappe in die Fisiese- en Lewenswetenskapklasse te hê. Leerlinge motiveer mekaar, stimuleer mekaar met kreatiewe vrae en antwoorde en ondersteun mekaar tot volgehoue prestasie. Uitstekende uitslae van bo 70% die afgelope aantal jare, getuig hiervan.

Lesse word aangebied met die nuutste hulpmiddels, onder andere uitstekende “Power point aanbiedings”, modelle en video’s wat van die internet afgetrek word, ens. Lesse kan ook aan leerlinge ge-epos word, wat hersiening baie vergemaklik.

Die Departement  Fisiese- en Lewenswetenskap doen sy leuse “Waar wenners wenners word”, gestand op kurrikulêre sowel as buite-kurrikulêre vlak. 

By Die Hoërskool Menlopark neem ongeveer  60% van ons leerlinge  Fisiese Wetenskap in gr.10 tot 12.  Uitstekende onderrig en volgehoue betrokkenheid van die personeel by elke leerling waarborg sukses.  Fisiese Wetenskapklasse in die VOO-fase word beperk tot 20 – 24 leerlinge per klas om ook individuele aandag in klastyd te skep. Uitslae van die afgelope aantal jare is `n bewys van die sukses wat met hierdie strategie behaal word.

 

Die Departement Lewenswetenskappe het die afgelope aantal jare ook puik prestasies gelewer en is die afgelope paar jare twee maal aangewys as die beste presterende hoërskool in die Tswhane-Suid distrik.

Uitstekende onderrig en volgehoue betrokkenheid van die personeel by elke leerling waarborg sukses.  Lewenswetenskapklasse in die VOO-fase word beperk tot 25 leerlinge per klas om sodoende ook aan die praktiese vereistes van die vak te voldoen.  

Uitslae van die afgelope aantal jare is `n bewys dat die Lewenswetenskappe department van krag tot krag gaan.  Vanaf 2008 is ‘n gemiddeld van 37% onderskeidings behaal met ‘n graadgemiddeld van 73%.   

 

UP with Science

Die Universiteit van Pretoria (UP) bied Up with Science vir wetenskap-entoesiaste aan. Gaan loer by www.upwithscience.up.ac.za of e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

"UP with Science" is `n verrykingsprogram wat deur die Universiteit van Pretoria aangebied word vir hoërskoolleerlinge van die groter Pretoria. Slegs 50 gr. 10 leerlinge word jaarliks vir die program, wat oor 3 jaar strek, gekeur.
Om in die program ingesluit te word, geld die volgende kriteria: Die kandidaat moet akademies presteer in Wiskunde en Fisiese Wetenskap, moet `n belangstelling in die veld hê, moet deur `n onderwyser aanbeveel word en moet `n opstel skryf waarin hy/sy meld hoekom hy/sy graag aan die program sou wou deelneem.
Die projek sluit Saterdag-byeenkomste een maal per maand in, asook `n projekweek wat jaarliks bygewoon moet word.

Na suksesvolle voltooiing van die program, kwalifiseer leerlinge wat by UP inskryf vir studierigtings in die Natuur- of Landbouwetenskappe, vir `n beurs.
Elke skool mag jaarliks slegs 2 gr.10 leerlinge nomineer. Slegs een leerling en in uitsonderlike gevalle, 2 leerlinge, word vir die program gekies.
Die besondere prestasie het ons weer eens te beurt geval dat beide die leerlinge wat genomineer is, tot die program toegelaat is.