Menlo Akademie - Musiek

Musiek

As deel van Parkieland se strewe na akademiese zerodefek, het elke graad 8 en 9 leerder die keuse om sy bestaande pakket aan te vul met die byvoeging van musiek.

Gedurende die twee ure kontaktyd per siklus word die wondere van musiekteorie en musiekgeskiedenis aan die gretige leerders bekendgestel. Die beoefening van ’n musiekinstrument is dan ook ‘n vereiste.

Menlo MusiekHoe werk musiek as keusevak by Menlo?

Dit bestaan uit 2 komponente:

  • Prakties
  • Teoreties

Die minimum vereiste wat aan die einde van die Gr 9  jaar bereik moet word, om in Gr 10 aan te gaan, is Gr 3 in beide die komponente.

Daar is 4 periodes in skooltyd wat bestee word aan teorie. Dit is só opgestel dat die leerlinge aan die einde van die jaar in alle grade aan die vereistes voldoen. Die waardeperiode word gebruik vir ekstra klas vir leerlinge wat probleme het met die teorie.

Prakties moet na skool geneem word, hetsy by die skool of ʼn gekwalifiseerde musiek-onderwyser met ʼn graad in musiek. Leerlinge moet elke week ʼn minimum van 45 min les ontvang!

As die leerlinge hulle prakties by die skool ontvang, is dit gratis en deel van hulle skoolgeld.

ʼn BAIE belangrike aspek is die leerlinge wat alreeds verby graad 2 standaard is: 

  • Hulle gaan voort waarmee hulle besig is.
  • Hulle word vrygestel van teorieperiodes om te gaan oefen, mits die werk gedoen is.
  • Hulle kan ook werk uit  hulle eie teorieboeke waarmee hulle besig is.

Indien leerlinge eksterne teorie-eksamens wil aflê, kan hulle dit ook na skool in die middae by die musiekakademie doen.