Skenkings

  • Die Menlobond administreer die skenkings aan die Parkiestrustfonds, met die uitsluitlike doelstelling om skenkings aan Die Hoërskool Menlopark te ontvang. Skenkers kan ‘n Seksie 18A belasting sertifikaat ontvang wat hulle in staat stel om die skenking aan die trust van hulle jaarlikse inkomste af te trek. Hierdie fondse word soos benodig aan die skool uitbetaal vir spesifieke kapitaal- of leerderuitgawes. 
  • Om gefokuste skenkings moontlik te maak het die Parkietrust ‘n fonds gestig wat skenkers toelaat om tot ‘n spesifieke doel te help bydra naamlik die Rosemary Fonds wat uitsluitlik aangewend word tot bystand vir verdienstelike leerders wat normaalweg nie in staat sou wees om te kon deel wees van die Menlo-familie nie. ‘n Lys kapitaalprojekte word ook aan skenkers voorsien en hierdeur kan skenkers direk tot ‘n spesifieke kapitaalprojek bydra. 
  • U bydra tot die Parkiestrust maak ‘n verskil in elke Parkie se lewe. Word deel van hierdie belegging en weet u dra by tot ‘n generasie wat die hoogste doel nastreef.
  • Kontak gerus ons kantoor vir enige verdere inligting