Menlo drama

Op die planke

BLOUTEATER

Die grootste doelwit van die Menlo Drama-Akademie, die Blouteater, is om ‘n wye spektrum van toneelkuns in beide Afrikaans en Engels aan ons leerder-akteurs oor te dra.  Dit is vir ons, as regisseurs en akteurs, ‘n groot voorreg en ‘n absolute doelwit om aan elke leerder die kern van toneelspel te openbaar – om elke oomblik ten volle te geniet!  Daarom word elke klas en produksie met ‘n positiewe gesindheid en borrelende entoesiasme aangepak. 

Opleiding lê die Akademie na aan die hart om sodoende te verseker dat elke leerder se potensiaal maksimaal ontwikkel word.  Op ‘n vermaaklike en ontspanne wyse groei en ontwikkel elke leerder en openbaar mettertyd kwaliteite van hulself – enigiets vanaf leierskap en improvisasie tot deursettingsvermoë. 

Ons kan eerlik getuig dat ons oorloop van trots en liefde vir elkeen van ons Blouteater-leerders en dat dit ‘n groot voorreg is om elke jaar nog ‘n span aspirant akteurs en aktrises in ons midde te verwelkom. In 2015 spog ons met ‘n volle 170 leerders in ons dramafamilie! Hier word hegte vriendskapsbande gesmee en leerders dra en motiveer mekaar sonder uitsondering.  

Na deeglike oorweging van ons leerders se voorkeure die afgelope vier jaar in beide teater- en filmopleiding, het ons besluit om weereens in 2016 vir die leerders twee opsies om van te kies by die Akademie aan te bied:

Opsie A:  Teateropleiding:  Hier word daar gefokus op die verskillende teater- en toneelspeltegnieke en die leerder word die geleentheid gegun om as ‘n karakter in ‘n professionele toneelstuk (wat in die derde kwartaal plaasvind) op te tree.  Indien moontlik, neem ons die leerders na professionele teaters en akteurs uit die industrie word ingespan om teater-werkswinkels aan te bied. Opleiding in improvisasie aktiwiteite en tegnieke om leerders touwys te maak oor optrede voor ‘n gehoor word ook in hierdie opsie gedek.

Opsie B:  Filmopleiding:  Klem word gelê op die verskillende filmtoneelspeltegnieke en leerders leer hoe om ‘n monoloog en dialoog op kamera oor te dra.  Daarna word leerders die geleentheid gegun om in ‘n kortfilm hulle nuutaangeleerde tegnieke ten toon te stel en ontvang ook ‘n dvd hiervan. Indien moontlik, sal leerders ook na ‘n regte filmstel geneem word om eerstehands te beleef hoe ons land se filmindustrie werk.

Indien ‘n leerder byvoorbeeld “Opsie A” die een jaar kies, kan hy of sy met gemak in die daaropvolgende jaar besluit op “Opsie B” en omgekeerd.  Ons wil die leerders soveel moontlik blootstelling aan al die tegnieke gee en terselfdertyd hulle voorkeure erken. Ondervinding het geleer dat sommige leerders ‘n voorkeur het tot die tegniek wat hom/haar aantrek en ons wil in 2016 dieper delf in die individuele verkose tegniek. Graad 8-leerders sal gedurende kwartaal een, twee en drie fokus op teateropleiding en in kwartaal vier oorslaan na filmopleiding toe, om hulle in hulle graad 9-jaar in staat te stel om op ‘n voorkeur te besluit.

Die graad 8-leerders se produksie sal ook  in die derde kwartaal plaasvind.  Ons is opgewonde om elke graad 8 deel van ons Blouteater-familie te maak.

Na 2014 en 2015 se suksesvolle musiekblyspel toneelstukke, “OLIVER! THE MUSICAL” en “THE SOUND OF MUSIC”,  het ons besluit om in 2016 nog ‘n musiekblyspel aan te pak. Dit sal plaasvind in die derde kwartaal en oudisies sal vanaf einde Januarie gehou word. Enige Blouteater-leerder (gr. 8-11) mag deelneem aan die oudisies.  Dit is met groot dankbaarheid en opwinding dat ons kan aankondig dat hierdie jaar se musiekblyspel weereens by die Atterburyteater sal plaasvind. 

VIVA DRAMA!  Ons is opgewonde oor elke projek wat ons hierdie jaar gaan aanpak.  Maak gereed vir ‘n jaar gevul met tonne pret en vermaak.  2016, hier kom ons!

Ons onthou

 4.png - 217.97 kb

Op 4 Augustus 2014 het ons Menlo-drama-akademie deelgeneem aan die Tshwane Toneelfees met toneelstukke wat ondersteun is deur nuutgeskrewe tekste uit eie bodem. Hoe lui die spreekwoord? Agter elke dramatiese Menlo-moment is daar ‘n ontluikende aktrise en ‘n absolut toegewyde juffrou! Juffroue Roché en Mia-Anne twee toneelstukke, Rachel en Die Vreemde Vlieënde Hollander aangepak. Rachel is ‘n gebaseer op die bekende volksverhaal van Rachel de Beer en maak onder andere gebruik van skadu-teater. Alicia Swanepoel skitter in die die hoofrol. Die Vreemde Vlieënde Hollander, met komiese hoogtepunte en ‘n dramatiese einde spog met Stefanie van der Merwe, Belinda Lewis en Nerinda Bezuidenhout wat uitblink as onderskeidelik ‘n wetenskaplike, sielkundige en dokter wat ‘n ruimtereis na Mars meemaak. Albei hierdie uiteenlopende stukke ontvang ‘n A++ by die Tshwane Jeug Kunstefeees.

Die Vreemde Vlieënde Hollander sorg ook vir toekennings vir die beste aktrises, nl Nerinda Bezuidenhout en Belinda Lewis. Die toekenning vir die beste ensemble vlieg ook na hierdie stuk en die gelukkige ontvangers is Nerinda Bezuidenhout, Belinda Lewis en Stefani van der Merwe.