Kleure en erekleure vir Kuns

Die toekennings word volgens ‘n meriete puntestelsel gemaak, waar daar punte vir die deelname aan plaaslike en nasionale kunskompetisies en die prestasies van leerders, verwerf word.  Die punte werk kummulatief en word dus oorgedra vanaf gr 8, met die gevolg dat baie leerders eers in gr 11 Kleure verwerf.

Die leerlinge verdien KLEURE indien ‘n totaal van 16 punte verwerf is – en EREKLEURE indien drie maal kleure verwerf is, dus 48 punte het, of as die leerder as ‘n internasionale wenner aangewys is.