Orkes hoogtepunte 2019

Tydens 2019 het die orkes vyf nuwe lede verwelkom en hulle het tydens die orkeskamp by Wag-‘n-bietjie sommer vinnig saamgewerk om musiek te maak. Daar is ‘n baie positiewe groepsgees geskep en dit het ‘n drastiese verskil in die manier hoe die orkes saam speel, gemaak.

Die Tres Scholarum was die hoogtepunt van die jaar en die orkes het dit baie geniet om in ‘n massaorkes saam met Garsfontein en Waterkloof deel te neem.