Menlo Redenaars

Menlo-redenaars

 

  • 1.jpg - 80.93 kb Van Huyssteens Oratorsfees 
  •  ATKV- redenaarskompetisie
  •  Radikale Redenaars
  • Graad 11–onvoorbereide redenaarskompetisie
  • Kansvatter-redenaarskompetisie

 

Ons KAN redeneer!

 

Gedurende 2017 neem die skool aan verskeie redenaarskompetisies deel. Naas die Van Huyssteens Oratorsfees gedurende die eerste kwartaal, die ATKV-Redenaars-kompetisie en die Graad 11-onvoorbereide redenaarskompetisie gedurende die tweede kwartaal, neem die skool ook deel aan die Radikale Redenaars in die derde kwartaal.

 

VAN HUYSSTEENS ORATORSFEES: GAUTENG-NOORD

Die skool behaal jaar na jaar uitmuntende uitslae.

In 2016 het agt redenaarspanne in die Afrikaanse afdeling van die Van Huyssteens Oratorsfees te Woodhill College deelgeneem en ‘n graad 8-span dring deur na die finale rondte en die gala-aand op 14 Maart 2016.

In die Engelse afdeling, dring die graad 8, 9 en 11-spanne en in die Tweetalig-heidsafdeling, die graad 8, 10 en 11-spanne deur na die finale rondte. Die graad 8- en 9-spanne wen elk hul Engelse afdeling. In die Tweetaligheidsafdeling wen die graad 8-span hul afdeling.

In die Individuele redenaarsafdeling vir Afrikaans, het daar vier redenaars deelge-neem. Twee van die vier redenaars dring deur na die finale rondte en Ruben van der Merwe (gr. 8) wen hierdie afdeling.

Zian Hoek (gr. 11) het in die Engelse-individuele afdeling deurgedring na die finaal.

In die Tweetaligheidsafdeling dring Karmen Wiid en Embeth du Toit  as individuele sprekers deur na die finaal. Karmen Wiid (gr. 9) wen die Tweetaligheidsafdeling vir graad 9.

Wat ‘n prestasie by hierdie Oratorsfees!

 

ATKV-REDENAARS

Die skool neem ook jaarliks deel aan die ATKV-Redenaarskompetisie. Hier wys ons ook male sonder tal dat ons puik kan redeneer.

Eerste uitdunrondte: Volgens die nuutste kwotastelsel moet elke skool ses sprekers in die onvoorbereide afdeling inskryf alvorens enige spreker in die voorbereide afdeling ingeskryf mag word.

Die skool skryf in die Junior-, sowel as die Seniorafdeling ses sprekers in die onvoorbereide afdeling en drie in die voorbereide afdeling in, ‘n somtotaal van agttien redenaars. 

10 van hierdie 18 redenaars dring deur na die halfeindrondte van die ATKV-redenaarskompetisie op 20 Mei 2016. Sewe van die nege juniors en drie van die nege seniors het deurgedring. In die onvoorbereide afdeling het ses redenaars deurgedring en vier sprekers in die voorbereide afdeling.

Nasionale eindrondte: Suid-Afrika en Namibië. In 2016 dring Embeth du Toit (gr.10) deur na die landsfinaal. Embeth behaal ‘n sesde plek. Welgedaan!

RADIKALE REDENAARS

Hier maak die Menlo-redenaars ook hul stemme dik. 

Leerlinge neem in 2016 gedurende die derde kwartaal aan die volgende afdelings deel: Afrikaans Moedertaal, Engels Moedertaal, Engels addisionele taal en Tweetalig (Afr./Eng).

36 Parkies redeneer in die kompetisie . 

 

2017-TEMAS

GRAAD 8 TOT 9 Huistaal

Sirkus

Klets

Koors

 

GRAAD 10 TOT 12 Huistaal

Mag

Kamera

Eg(g)o