Personeel

Die personeel van Die Hoërskool Menlopark streef uitnemendheid op elke gebied na!

Menlo-onderwysers word met die hand uitgesoek om seker te maak dat hulle  uit elke Menlo-man en

Menlo-meisie die maksimaal van hulle potensiaal na vore kan bring. Op die gebied van akademie loop

hulle voor in die ontwikkeling van leermariaal vir hulle vakke/ leerareas.

As entoesiastiese Menlo-personeel floreer hulle ook by legio ander Menlo-avonture!

Ons skool is altyd hulle absolut  hartklop, want hulle passie gee aan ons Menlo-manne en Menlo-meisies absolut rigting.

Ons personeel Menlo-Menlo 24/7!