Geskiedenis

GESKIEDENIS VAN DIE HOëRSKOOL MENLOPARK

Op 16 Oktober 1962 vind ‘n vergadering van ouers, binne die grense van Die Hoërskool Menlopark, asook die verkiesing van ‘n tydelike komitee vir die te stigte hoërskool plaas. Die tydelike komitee bestaan uit Dr. Ernst Marais (voorsitter) en mev. M. le Roux (sekretaresse).

Op 3 Januarie 1963 was die gebou nog nie voltooi nie. ‘n Tiksterklerk het diens aanvaar en met administratiewe werk begin. Op 14 Januarie is die meubels en voorrade afgelewer en in die metaal- en houtwerkkamers geberg. Die Huishoudkundegereedskap moes vir eers in mandjies en kartonne gelaat word. Eers op 24 Januarie is twaalf klaskamers en die kantore deur die Inspekteur van Werke aan die hoof oorhandig. Met die hulp van ouers en hul kinders is die nodige meubels in die verskillende klaskamers geplaas. Die skool begin met 372 leerlinge vir standerd ses, sewe en agt. Vandag is daar 1 300 ingeskrewe leerders by die skool.

Die skool se eerste Beheerraad word op 11 November 1963 verkies met Dr. Marais as voorsitter, Dr. P.J. Kloppers as ondervoorsitter en mev. E.J. Boshoff as sekretaresse. Mnr. P.Z.J. van Vuuren, (L.U.K) en mnr. A.J. Koen, Direkteur van Onderwys, besoek in Mei 1964 die skool om die lede van die Beheerraad te ontmoet en die uitbreiding van die geboue te bespreek.

Uiteindelik het Die Hoërskool Menlopark ook sy eie skooldrag gekry. Die motivering wat die deurslag gegee het, is die volgende: Die netheid en eenvoud van die drag is treffend en vang onmiddellik die oog van buitestaanders en medeskoliere. Die afwesigheid van kleurryke strepe is ‘n welkome afwisseling by die netjiese kleurbaadjies. Die blou wat as basiese kleur dien, illustreer die suiwerheid van die leerling se ideale. Ook treffend is die skoolwapen wat anders is as die konvensionele. ‘n Leerling met dié drag voel vrywillig onderdanig aan die skool en is bereid tot tradisiebou. Hierdie skooldrag is die mooiste in die stad en beeld ook die siel van die skool uit.

In 1965 word ‘n omsendbrief aan alle ouers gestuur onder die opskrif: “Ons skool vra ‘n lied”. Die finale keuse van die Beheerraad het op die gesamentlike poging geval van mnre. J.J. Botha (woorde) en O.A. van der Stoep (musiek).

Die eerste uitgawe van die skool se jaarblad, Die Eggo, verskyn in 1965. Die idee vir die buiteblad is deur Maritha Lombard (St. 10A1) ontwerp. Mnr M.M.K. Moolman het die ontwerp verwerk en persklaar gemaak. Soos die ontwerp van die trompette en die naam aandui, sal alles wat in die skoollewe plaasvind, uitgebasuin word.

Die eerste matriekafskeid vind plaas op Vrydagaand 12 November 1965. Gardiol de Villiers en Chris Derksen was die eerste hoofleiers van die skool.

Na vele insamelingsprojekte breek die heuglike dag waarop die swembad amptelik in gebruik geneem kon word in 1972 aan. Sedertdien is Die H/s Menlopark steeds die enigste skool in Pretoria wat met ‘n olimpiesestandaardswembad (50m) kan spog.

Aan die einde van 1963 het die waarnemende hoof, mnr. Böhmer, die leisels aan die eerste permanente hoof, mnr. G.P.L. van Zijl, oorhandig. Hy is in 1973 opgevolg deur mnr. Frans Gerber wat tot in 1980 die pos beklee het. Mnr Fanus Booysen gee in 1984 oor aan Dr. C.I.S. van der Merwe. Mnr. Schalk Reynders neem in Januarie 2013 die leisels by hom oor.