Menlo Perdesport

Perdesport

Die stigting, groei en opkoms van Perdesport by Die Hoërskool Menlopark is ‘n onomwonde bewys dat ons tradisie om innoverend te wees, in die praktyk beslag kry. Die primêre doel met die stigting van die Menlo-perdepsportklub in 2001, was om aan ruiters die geleentheid te gee om binne skoolverband kompeterend teen ander skole deel te neem, om die unieke Menlo-spangees te laat beleef en om perdesport saam te geniet.

Die Hoërskool Menlopark se Menlo-perdesportklub het ook  ‘n lang en ryke verbintenis met perdesport in die Noord-Gauteng area as een van die stigterslede van interskole perdesport.   Na die eerste Menlo-interskoleskou is die idee van perdesport, as volwaardige erkende skoolsport, vinnig ingekoop deur die meeste skole in die groter Pretoria-omgewing. Na ‘n jaar of twee se informele interskolekompetisies, het ‘n formele liga van die grond gekom en die grondslag gelê vir die interskolekompetisie soos dit vandag bestaan.

Alle Menlo-ruiters word aangemoedig en ondersteun om in hulle onderskeie items deel te neem. Menlo-perdesport is ook bekend vir sy jaarlikse ope perdesportkompetisie wat al meer as ‘n dekade jaarliks gereël word vir alle ruiters van die omgewing.  Hier kan ouers en kinders teen mekaar kompeteer en die kompetisie sluit ‘n wye reeks van dissiplines in.  Menlo het uitsonderlike ruiters wat diep spore trap, nie net in die standaard SANESA- kompetisies nie, maar hulle kraai ook koning in die spesialisafdelings soos uithouritte.

Onder leiding van ‘n bekwame ouerkomitee het Menlo-perdesport die afgelope drie jaar die kruin van sukses bereik. Menlo-perdesportklub word tot ‘n groot mate deur die leerlinge self gedryf deur middel van die elektroniese media.

Feitlik ‘n halwe dekade al word Die Hoërskool Menlopark gekroon as die Algehele wenners van die Gauteng-Noord SANESA-Skolekompetisie en talle van ons ruiters word verkies tot die Noord-Gautengspan, asook die Gautengspan, wat met groot sukses aan die Nasionale Skolekompetisie deelgeneem het. Ons uithouruiters en "vaulters" maak ook hulle merk en ons eindig onder die beste langasems by die SANESA Skole-uithouritte en beste perdegimnaste by die "vaulting"-afdeling.

Die sukses van die klub die afgelope jare is te danke aan positiewe, entoesiastiese ruiters, aktief betrokke ouers en harde werk deur die ouerkomitee. Die borrelende optimisme van ons ruiters, die absolute toewyding van ruiters en die onwrikbare ondersteuning van die ouers is die fondament van Menlo-Perdesport.