Musiek-akademie

Kontakpersoon
Me. Jeanmari van Papendorp
jeanmari.vanpapendorp.co.za

Oefentye
Lestye met Menlo se musikante word deur elke musiekonderwyser gereël.

Vinnige feite

 • Die musiekdepartement bestaan uit twee afdelings:
  • Musiek as keusevak.
  • Buitekurrikulêre musiek-akademie
 • Musiek as keusevak:
  • Bestaan uit ’n praktiese en ’n teoretiese komponent.
  • Leerder ontvang onderrig in die instrument van sy/haar keuse (sang ingesluit).
  • Leerders kan in graad 8 vir die eerste keer met ’n instrument begin en musiek as vak neem (sien musiek as vak onder Akademie vir meer inligting.
 • Die Menlo-musiekgebou is ’n moderne fasiliteit waar leerders hulle musiektalent kan uitleef en ontwikkel.
 • Buitekurrikulêre musiek-akademie – aspirantmusikante kan lesse in verskeie instrumente neem:
  • Klavier en klawerbord
  • Viool, tjello, kontrabas
  • Dwarsfluit, klarinet, saksofoon, trompet, Franse horing
  • Akoestiese kitaar, bas- en elektriese kitaar, klassieke kitaar
  • Perkussie
  • Sang (ligte musiek en klassieke musiek)
 • Leerders word vir eksterne eksamens in albei genres (ligte en klassieke musiek) voorberei.
 • Eksterne teorie-eksamens (UNISA- en ABRSM-sillabus) word aangebied.
 • Menlo-musikante neem graag aan eisteddfods deel.
 • Leerders maak met musiektegnologie kennis en leer hoe om musiek met behulp van ’n rekenaar te skryf.