Skoolfonds en Koshuisgelde

Skoolfonds Koshuisgelde
 • R49 390 per jaar.
 • Betaalbaar in elf gelyke maandelikse paaiement van R4 490.
 • Korting van R1 600 vir volledige vereffening voor 31 Maart 2023.
 • R49 000 per jaar.
 • Deposito: R2 000.
 • R47 000 betaalbaar in tien maandelikse paaiemente van R4 700.
Verwysings
Skoolfonds Buitemuurs Koshuisgelde
 • Lang nommer én die eerste drie letters van u van.
 • Verskyn op die skoolfondsrekening.
 • Kort nommer.
 • Verskyn op rekeningstate vir buitemuurs.
 • Rekeningnommer soos op die koshuisrekeningstaat.
Wat is by die skoolfonds ingesluit? Wat is by die skoolfonds uitgesluit?
• Handboeke.
• Eerste skrifte.
• ʼn Werkplan (dagboek vir elke leerder).
• Busvervoer na aktiwiteite wat in Pretoria plaasvind.
• Deelname aan die meeste aktiwiteite.
• Enkele werkboeke.
• Busvervoer na aktiwiteite wat buite Pretoria plaasvind.
• Deelname aan sommige aktiwiteite (Kontak asseblief die betrokke organiseerder).
Bankbesonderhede
Rekeninghouer Die Hoërskool Menlopark
Bank Nedbank Pretoria Kommersieel
Takkode 149 745
Rekeningnommer 149 712 4069
Verwysing Maak seker van die korrekte verwysing soos bo

Die skool se bankbesonderhede is ook in die Werkplan beskikbaar. Stuur gerus ʼn e-pos na finansies@menlopark.co.za indien u enige navrae het.