Skoolfonds en Koshuisgelde

(Tuis):Home/Inligting/Skoolfonds en Koshuisgelde
Skoolfonds Koshuisgelde
 • R46 500 per jaar.
 • Betaalbaar in tien gelyke maandelikse paaiement van R4 650.
 • Korting van R1 600 vir volledige vereffening voor 28 Februarie.
 • R50 500 per jaar.
 • Deposito: R2 000.
 • R48 500 betaalbaar in tien maandelikse paaiemente van R4 850.
Verwysings
Skoolfonds Buitemuurs Koshuisgelde
 • Lang nommer én die eerste drie letters van u van.
 • Verskyn op die skoolfondsrekening.
 • Kort nommer.
 • Verskyn op rekeningstate vir buitemuurs.
 • Rekeningnommer soos op die koshuisrekeningstaat.
Wat is by die skoolfonds ingesluit? Wat is by die skoolfonds uitgesluit?
• Handboeke.
• Eerste skrifte.
• ʼn Werkplan (dagboek vir elke leerder).
• Busvervoer na aktiwiteite wat in Pretoria plaasvind.
• Deelname aan die meeste aktiwiteite.
• Enkele werkboeke.
• Busvervoer na aktiwiteite wat buite Pretoria plaasvind.
• Deelname aan sommige aktiwiteite (Kontak asseblief die betrokke organiseerder).
Bankbesonderhede

Die skool se bankbesonderhede is in die Werkplan beskikbaar. Stuur gerus ʼn e-pos na finansies@menlopark.co.za indien u enige navrae het.