Wat is die Menlobond?

Welkom by die Menlobond!

Die Menlobond streef daarna om deur middel van doelgerigte kommunikasie en deelname, die alumni en vriende van Die Hoërskool Menlopark met die skool te verbind sodat ons die verlede BEWAAR, die hede KOESTER en die toekoms VERSEKER.

Volg die skakel na die Menlobond se webblad vir meer inligting: https://menlobond.co.za/